Alibaba Cloud VDI

Solution in Thailand

Anywhere | Anytime | Any DeviceAlibaba Cloud VDI คืออะไร?

Wuying Workspace

เป็นบริการ Desktop as a Service (DaaS) ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างสภาพแวดล้อม
เดสก์ท็อปเสมือน เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ปรับกระบวนการทํางานระยะไกลให้เป็นไปอย่างราบรื่นปลอดภัย ปรับขนาดการใช้งาน ได้อย่างยืดหยุ่น และมีการบริหารจัดการรูปแบบรวมศูนย์
บริการเดสก์ท็อป
บนระบบคลาวด์

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
และทุกอุปกรณ์

ปลอดภัย
และน่าเชื่อถือ

ปกป้องการรั่วไหล
ของข้อมูล

บริหารจัดการ
รูปแบบรวมศูนย์

บริหารจัดการ
ได้หลายอุปกรณ์
พร้อมกันได้

คิดค่าบริการ
ตามการใช้งานจริง

สามารถจัดการ
ต้นทุนค่าใช้จ่าย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพรูปแบบการใช้งานของ DaaS

รูปแบบการทํางานที่สําคัญและความสําคัญขององค์กรในปัจจุบันกําลังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่แบบจําลอง DaaS (Desktop as a Service) แบบนี้
แบบจําลอง DaaS ยังสร้างประโยชน์สําคัญให้กับธุรกิจอีกด้วย อาลีบาบาคลาวด์รับรู้ประโยชน์เหล่านี้และสร้างความสามารถเพิ่มเติมต่อจากนั้น

การสนับสนุนการใช้งาน
________

Wuying Workspace สนับสนุนการใช้งานบนไคลเอนต์ที่สําคัญ เช่น Windows, MacOS และ เว็บเบราเซอร์ – ในทุกการใช้งานยังสามารถรองรับ

AD Connector อีกด้วย

Windows
Client Support
Windows 7 and
above 64-bit
systems
macOS
Client Supports
macOS 10.15
and later
Web Client
A ready-to-use client
that supports access
over the Internet by us-ing
Chrome and Firefox.

จุดเด่นของ Wuying Workspace
________

เพื่อการใช้งานทางธุรกิจ

Feature-rich
ให้คุณสมบัติหลากหลายเพื่อเข้ากับสไตล์
การทํางานที่หลากหลาย ซึ่งสามารถเปิด
หรือปิดใช้งานตามความต้องการ

Ease of management
สร้างองค์กร แผนก และกลุ่มผู้ใช้งาน | จัดสรร
ทรัพยากรตามนโยบาย | รองรับการใช้งานของผู้ใช้
หลายคนบนเครื่องเดียวเพื่อให้สามารถเอื้อต่อการ
จัดการเวลาการทํางานเป็นกะ

Scale according to demand
เดสก์ท็อปเสมือนที่ให้ความสามารถใน
การปรับขนาดการทํางานให้เหมาะสม
ตามลักษณะงาน

Enterprise system integration
รองรับการเชื่อมต่อ Active Directory ขององค์กร

สเปคและรูปแบบการใช้งานที่เหมาะสม

นอกจากการให้ความมั่นใจในเรื่องประสิทธิภาพแล้ว Wuying Workspace ยังได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมตามลักษณะการใช้งาน ตั้งแต่การใช้งานทั่วไปไปจนถึงการประมวลผลงานระดับสูงสําหรับงานกราฟิก(GPU) บนศูนย์ข้อมูลของเราในประเทศไทย

จุดเด่นด้านความปลอดภัยที่หลากหลาย

Wuying Workspace มาพร้อมกับคุณสมบัติความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อป้องการการรั่วไหลของข้อมูล

• Anti-screenshot
• Screen record VDO
• USB disabling
• Clipboard feature and feature to
  prevent file and data transfer to local desktop
• IP whitelist (Intranet / VPN policy)
• Whitelisting or blocking of specific websites
• Access control using DNS

ให้ความยืดหยุ่นสูงในการทํางาน

Centralized remote management
ติดตั้งหรือถอนแอปพลิเคชันจากส่วนกลาง, ง่ายต่อการอัพเกรดและดูแลทางเทคนิค

Support for flexible workstyles
รองรับการทํางานจากทุกที่ ทุกเวลา, รองรับการทํางานรูปแบบกะ, ระบบบริการ Call
Center และ CRM

ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจในโซลูชั่น สามารถติดต่อได้ที่